Onderwijs

Wouter Vande Ginste is naast pianobegeleider van de zang- en koperklassen ook leraar aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord te Tielt. Daarvoor heeft hij ook enkele jaren aan de Academie van Izegem gewerkt.

Piano

Hij liet zich o.a. inspireren door György Kurtág, en creatieve collega’s zoals Katrijn Friant, Jo Roels en Yves Senden om tot een breed en levendig onderwijs te komen. Stijldiversiteit, met aandacht voor de muziek van de 20e en 21e eeuw staat centraal. Hij heeft een voorliefde voor Béla Bartók. Verbreding wordt gestoeld op een degelijke techniek, en traditie, waarin hij zelf grootgebracht werd.

Begeleidingspraktijk

In deze lessen ligt de nadruk op improvisatie en compositie. Het onderzoek hoe muziek gemaakt wordt doorheen de eeuwen staat centraal. De leerlingen gaan creatief om met muzikaal materiaal van andere componisten, en eigen ideeën.

Ensemble en Samenspel

Hij speelt zelf regelmatig kamermuziek, of zingt in koren. Deze ervaringen neemt hij mee in het werk met ensembles. Terug komt stijlverbreding aan bod, en soms improvisatie.

Workshop John Cage

In 2010 geven Wouter Vande Ginste en Jan Cherlet een driedaagse workshop rond componist John Cage, met als afsluiter een happening-performance in Theater Malpertuis te Tielt. Er is een lecturerecital rond de prepared piano, en de deelnemers spelen en creëren op basis van de rijke ideëenwereld van Cage, zoals die bijvoorbeeld verschijnt in de Songbooks.